våre tilbakemeldinger

Referanser

IK-bygg Web visualiserer status for ulike forhold i de ulike bygninger på en oversiktlig måte, slik at de som tar avgjørelser om prioritering av midler i kommunene har et godt bilde av situasjonen. En slik visualisering må medføre at vedlikehold prioriteres, på bekostning av andre mer prestisjebetonte nybygg. Et forsvarlig vedlikehold sikrer et tilfredstillende inneklima som ivaretar arbeidstakernes helse – fører til et redusert sykefravær og dermed et lavere behov for vikarer, spesielt i skolen. En vinn-vinn situasjon!

Dersom dette systemet virkelig blir brukt med hensyn til kartlegging, visualisering og presentasjon for politiske beslutningstakere, har en oppnådd mye.

Ivar Fagernes

Overingeniør, Arbeidstilsynet Indre Østland

Vi har ikke vært gode nok til å bevilge penger til vedlikehold før forfall er et faktum. Vårt håp er at IK-bygg Web er et verktøy som kan hjelpe oss med dette. Vi tror dette systemet også vil fungere godt som dokumentasjon. Tiden og ressursene vi sparer kan vi i stedet bruke på faktisk vedlikehold.

Jan A. Mærli

Ordfører, Aurskog-Høland

Jeg vil gjerne komme med noen gode argumenter for å bruke IK-bygg Web. For noen uker siden hadde vi besøk av Arbeidstilsynet som skulle ha tilsyn ved to av våre skoler. Det første som ble etterspurt var en tilstandsanalyse for bygningene. Takket være IK-Bygg, har vi god oversikt over tilstanden på alle våre formålsbygg, og dette kunne jeg derfor legge fram for Arbeidstilsynet. I tillegg er alle avvik lagt inn i vårt FDV-program (Facilit), slik at vi kunne dokumentere at vi har en plan for å lukke avvik. Arbeidstilsynet har konkludert med at Lillesand kommune har sært gode systemer for tilstandsanalyse og oppfølging av eventuelle avvik. Jeg vet at alle kommuner skal ha tilsvarende kontroll til neste år, og jeg anbefaler derfor at alle tegner et abonnement på IK-bygg Web.

Odd Steindal

Enhetsleder for bygg og eiendom, Lillesand kommune

Kontaktinformasjon

Norsk Kommunalteknisk Forening

Calmeyersgate 5, 0183 Oslo

Nettside: www.kommunalteknikk.no

Telefon: 22 04 81 40 

E-post: [email protected] 

Org.nr.: 970 168 427 MVA