FDV-BYGG

VI HJELPER EIERE AV
OVER 30 000 BYGG

Med vår smarte FDV-løsning, slipper du nå å holde styr på papirflyten da alt blir lagret i skyen. Alle opplysninger om dine bygg samles på ett sted, og er lett tilgjengelig på web, mobil og nettbrett. All informasjon om dine bygg er tilgjengelig i nettskyen.

Få kontroll på papirene

Med vår smarte FDV-løsning, får du bedre tilgang og kontroll på oppgaver, bestillinger og dokumenter da alt blir lagret i skyen. Alle relevante opplysninger om dine bygg samles på ett sted, og er lett tilgjengelig på web, mobil og nettbrett.

Arbeidsordre

Driftsteknikere ser og behandler enkelt arbeidsordrer rett fra mobil eller nettbrett

Driftsmeldinger

Send ut viktige beskjeder til alle driftsteknikere direkte i appen

Risikoanalyse

Registrer scenarioer som uønskede hendelse og gjennomfør risikoanalyse på den uønskede hendelsen.

Dette er FDV-Bygg

FDV-Bygg er delt i tre. Drift og vedlikehold, renhold og utleie.

Drift og vedlikehold

Utfør arbeidsordre og rutiner som aldri før. I denne modulen har du tilgang til vedlikeholdsplaner, rutiner og fleksible sjekklister.

Renhold

Gjør raskt og enkelt beregninger på dine renholdskostnader med normtall fra bransjen. Rapporter, planlegg og mål utførelse. 

Utleie

Med god oversikt og kontroll over husleien gjør du prisreguleringen enkel. Leietaker kan varsles automatisk. Komplett med digital signatur.

Utallige funksjoner

Arbeidsordre

Med arbeidsordrer får du raske og enkle funksjoner til oppgaver for egne ansatte, avviksbehandling og eksterne bestillinger.

h

Sjekklister

Spesialtilpassede sjekklister etter dine behov. Sjekklistene kan også knyttes opp mot internkontrollen.

Rutiner

Gode løsninger til langsiktig planlegging for verdibevarende vedlikehold.

s

Brannboka

Ett sted for å samle all nødvendig informasjon om brannsikkerheten – med rutiner og dokumentasjon.

i

Vedlikeholdsplan

Gode løsninger til langsiktig planlegging for verdibevarende vedlikehold.

Boligmappa.no

Ett sted for å samle alle dine dokumenter, også samsvarserklæringer fra håndverker.

Renhold

Gjør raskt og enkelt beregninger på dine renholdskostnader med normtall fra bransjen.

Utleie

Med god oversikt og kontroll over husleien gjør du prisreguleringen enkel. Leietaker kan varsles automatisk.