Boligmappa for kommuner

«Da vi fikk nyss i at innhold fra Boligmappa kunne kobles direkte til byggene kommunen forvalter gjennom IK-bygg, et system vi allerede bruker, tenkte jeg raskt at dette var midt i blinken for oss. Boligmappa er helt suveren»

– Terje Emil Dahl, drifts- og vedlikeholdsleder i Stange kommune

Nå er det enda enklere å få inn dokumentasjon fra eksterne leverandører både i Boligmappa og i IK-bygg!

________

Gjennom prosjekt laster leverandører dokumentasjonen opp i Boligmappa, som synkroniseres automatisk opp mot IK-Bygg. Det gjør det enkelt for leverandøren å vite hvor dokumentasjonen skal legges, og enkelt for deg å finne den igjen

Boligmappa er boligens servicehefte. Boligmappa er gratis å bruke for alle boligeiere, har ingen reklame og sikker innlogging med BankID. I dag brukes Boligmappa av 4000 håndverksbedrifter over hele landet, og over 1,5 millioner eiendommmer er registrert.

  • Dokumentasjon på riktig sted – hver gang. Håndverkeren sender dokumentasjon direkte til eiendommen. Trygt lagret på korrekt bygg.

     

  • Seriøsitetssjekk. Alle håndverksbedrifter som ønsker å dokumentere arbeidet sitt gjennom Boligmappa blir kontrollert for fagkompetanse, økonomi og selskapsform. Boligmappa har nulltoleranse for svart arbeid.

     

  • Tilfredsstiller regelverket. Boligmappa anbefales av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Direktoratet for byggkvalitet og landsforeninger som Nelfo og Rørentreprenørene Norge. Boligmappa er eid av Ambita AS, som er heleid av Nærings- og fiskeridepartementet.

Kontaktinformasjon

Norsk Kommunalteknisk Forening

Calmeyersgate 5, 0183 Oslo

Nettside: www.kommunalteknikk.no

Telefon: 22 04 81 40 

E-post: [email protected]

Org.nr.: 970 168 427 MVA