Effektiviserer og forbedrer arbeidet med å kartlegge byggenes tilstand og skaderisiko. 

IK-bygg er et internkontrollsystem som viser deg byggets tilstand og skaderisiko slik at det blir lettere å få politisk støtte til nødvendig vedlikehold.

om ik-bygg

Egenskaper

IK-bygg er et verktøy for eiere, driftsansvarlige og alle er med på å vedlikeholde bygget. Verktøyet viser vei gjennom jungelen av lover og regler om helse, miljø og sikkerhet. I tillegg består det av en enkel og praktisk sjekkliste som besvares ved hjelp av trafikklys som kartlegger tilstanden på byggene dine. Sjekklisten bidrar til å tydeliggjøre plassering av ansvar og stimulere til samarbeid mellom eiere, forvaltere og brukere.

Fordeler

 • Lettere å få gjennomslag for vedlikehold i budsjettforhandlingene 
 • Enklere å nå fram med informasjon til rådmenn, folkevalgte, innbyggere, brukere og presse
 • Redusert skaderisiko kan gi redusert forsikringspremie
 • Forenkler kommunikasjonen med tilsynsmyndighetene
 • Sammenligne tilstand med andre kommuner
 • God dokumentasjon på tilstandsvurdering kan hindre reduksjoner i forsikringsutbetalinger når uhell og skader inntreffer

Bred støtte

 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • KLP Skadeforsikring
 • Norsk brannvernforening
 • Arbeidstilsynet
 • Helsedirektoratet
 • NKF bygg og eiendom  

Boligmappa for IK-Bygg

Støtte for Boligmappaprosjekter i IK-Bygg betyr at leverandører enkelt kan laste opp dokumentasjon i Boligmappa, som automatisk blir tilgjengelig i IK-Bygg

video

Vil du være med å bygge fremtids-Norge?

prøv helt gratis

Gratis prøveperiode

For en 4-ukers gratis og uforpliktende prøveperiode av IK-bygg og IK-bygg Mobil, klikk Registrer prøveperiode under eller kontakt oss på support@ikbygg.no

IK-bygg kan bli det viktigste kommunikasjonsmiddelet internt i eiendomsforvaltningen

PRISER

33 % rabatt for medlemmer av NKF

 

Antall innbyggerePris per år
2.0006.000 kr
2.000 – 10.00011.000 kr
10.000 – 20.00018.000 kr
20.000 – 50.00022.000 kr
Over 50.00027.000 kr
Pris for mobil og nettbrett

Pristilbud gis ved forespørsel. Ring oss på telefon 975 30 494 eller send en e-post til support@ikbygg.no.

Bli abonnent!

Ønsker du å bestille abonnement på IK-Bygg Web benytter du skjemaet som du finner her. 

* Skal ikke benyttes for bestilling av prøveperiode

plattformer

Mobil og nettbrett

Appen er en tilleggsmodul utviklet for å registrere tilstand og avvik ute på bygget, slik at IK-bygg alltid er oppdatert. Den kan brukes på iOS (iPhone og iPad) og Android-baserte enheter.

PARTNERE

NKFs samarbeidspartnere

Kontaktinformasjon

Norsk Kommunalteknisk Forening

Calmeyersate 5, 0183 Oslo

Nettside: www.kommunalteknikk.no

Telefon: 22 04 81 40

E-post: nkf@kommunalteknikk.no

Org.nr.: 970 168 427 MVA