IK-bygg

Internkontroll for norske bygg

IK-bygg er et enkelt og brukervennlig verktøy på web, mobil og nettbrett som kartlegger byggets tilstand og skaderisiko i forhold til helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Klikk nedenfor for å komme til riktig sted.

Kommunale bygg Kommunale boliger Næringsbygg