NKF IK-Bygg

Veiviser gjennom bygningsforvaltningsutfordringer

NKF IK-Bygg er et viktig verktøy for bygningsforvaltning som gir juridisk trygghet og møter fremtidige krav. Ved å synliggjøre tilstand og risiko i bygningsmassen, gir sjekklistene et strategisk grunnlag for prioriteringer og politisk støtte. 
NKF IK-Bygg avdekker uavklarte forhold, gir forsikringstrygghet, og styrker samhandling. 
Med omfattende datafangst på landsbasis muliggjør verktøyet en helhetlig tilnærming til effektiv og proaktiv bygningsforvaltning. NKF IK-Bygg gir gjennom grundig dokumentasjon og systematisk tilnærming grunnlaget for bærekraftig forvaltning og tilpasning til fremtidige krav.

Fordeler

 • Lettere å få gjennomslag for vedlikehold i budsjettforhandlingene
 • Spørsmål knyttet mot standarder (NS 3451, 3457) 
 • Enklere å nå fram til Kommunedirektør, folkevalgte, innbyggere m.fl.
 • Redusert skaderisiko kan gi redusert forsikringspremie
 • Forenkler kommunikasjonen med tilsynsmyndighetene
 • Sammenligne tilstand med andre kommuner
 • God dokumentasjon på tilstandsvurdering kan hindre reduksjoner i forsikringsutbetalinger når uhell og skader inntreffer

Bred støtte

 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • KLP Skadeforsikring
 • Norsk brannvernforening
 • Arbeidstilsynet
 • Helsedirektoratet
 • NKF bygg og eiendom


Vil du være med å bygge fremtids-Norge?

NKF IK-bygg
Det viktigste verktøyet internt i eiendomsforvaltningen

Bli abonnent!
Ønsker du å bestille abonnement på IK-Bygg Web benytter du skjemaet som du finner her. 

Samarbeidspartnere

Kontaktinformasjon
Norsk Kommunalteknisk Forening
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Tlf: 22 04 81 40
Org.nr.: 970 168 427 MVA