Effektiviserer og forbedrer arbeidet med å kartlegge byggenes tilstand og skaderisiko. 

IK-bygg er et internkontrollsystem som viser deg byggets tilstand og skaderisiko slik at det blir lettere å få politisk støtte til nødvendig vedlikehold.

om ik-bygg

Egenskaper

IK-bygg er et verktøy for eiere, driftsansvarlige og alle er med på å vedlikeholde bygget. Verktøyet viser vei gjennom jungelen av lover og regler om helse, miljø og sikkerhet. I tillegg består det av en enkel og praktisk sjekkliste som besvares ved hjelp av trafikklys som kartlegger tilstanden på byggene dine. Sjekklisten bidrar til å tydeliggjøre plassering av ansvar og stimulere til samarbeid mellom eiere, forvaltere og brukere.

Fordeler

 • Lettere å få gjennomslag for vedlikehold i budsjettforhandlingene 
 • Enklere å nå fram med informasjon til rådmenn, folkevalgte, innbyggere, brukere og presse
 • Redusert skaderisiko kan gi redusert forsikringspremie
 • Forenkler kommunikasjonen med tilsynsmyndighetene
 • Sammenligne tilstand med andre kommuner
 • God dokumentasjon på tilstandsvurdering kan hindre reduksjoner i forsikringsutbetalinger når uhell og skader inntreffer

Bred støtte

 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • KLP Skadeforsikring
 • Norsk brannvernforening
 • Arbeidstilsynet
 • Helsedirektoratet
 • NKF bygg og eiendom

Boligmappa for IK-Bygg

Støtte for Boligmappaprosjekter i IK-Bygg betyr at leverandører enkelt kan laste opp dokumentasjon i Boligmappa, som automatisk blir tilgjengelig i IK-Bygg

video

Vil du være med å bygge fremtids-Norge?

IK-bygg kan bli det viktigste kommunikasjonsmiddelet internt i eiendomsforvaltningen

Bli abonnent!
Ønsker du å bestille abonnement på IK-Bygg Web benytter du skjemaet som du finner her. 

Samarbeidspartnere

Kontaktinformasjon
Norsk Kommunalteknisk Forening

Calmeyersate 5, 0183 Oslo

Nettside: www.kommunalteknikk.no

Telefon: 22 04 81 40

E-post: [email protected]

Org.nr.: 970 168 427 MVA